ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


«Η απορρόφηση των νέων Τμημάτων»: Ουσιαστικός διάλογος για λύση με μακροχρόνιο ορίζοντα

«Η απορρόφηση των νέων Τμημάτων»: Ουσιαστικός διάλογος για λύση με μακροχρόνιο ορίζονταΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΔΡΑ *
(Σχήμα Αναστάσιου Αθανασόπουλου)
Οπως υποστήριζα και ένα χρόνο πριν, η συνένωση προχώρησε χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης, χωρίς καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια και έγινε «βιαστικά». Για το Πανεπιστήμιο, το πρόβλημα είναι οικονομικό, χωροταξικό και ποιοτικό.
Οικονομικό, επειδή η κρατική χρηματοδότηση, η οποία αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ακόμα πιο περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, πρέπει να υποστηρίξει επιπλέον τις υποδομές και την όλη λειτουργία και των νέων τμημάτων.
Χωροταξικό, επειδή η ενσωμάτωση μονάδων εκτός της Πανεπιστημιούπολης και μάλιστα διασκορπισμένων σε γειτονικούς νομούς, δυσχεραίνει τη διαχείρισή τους και στερεί από τους φοιτητές την πραγματική και πολύπλευρη πανεπιστημιακή μόρφωση.
Ποιοτικό, διότι τα δύο προηγούμενα σε συνδυασμό με το διαφορετικό γνωσιακό υπόβαθρο των νέων φοιτητών συντελούν σε μείωση παρά αύξηση της ποιότητας.
Παρά τα προβλήματα ωστόσο, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Από τη στιγμή που η συνένωση είναι κάτι το δεδομένο, δεν έχουμε παρά να σεβαστούμε τους φοιτητές και το προσωπικό και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες, τις εξειδικεύσεις και την εμπειρία τους με τρόπο που να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου
Το μοναδικό μας μέλημα είναι το καλό των φοιτητών μας και του Πανεπιστημίου. Πρέπει να τονιστεί ότι πάρα πολλοί νέοι συνάδελφοι που προέρχονται από τη συνένωση είναι υψηλών προσόντων και διαθέτουν μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία. Το Πανεπιστημιακό περιβάλλον θα αποτελέσει για αυτούς έναν νέο πρόσφορο χώρο, στον οποίον θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Συνεπώς, με βάση (α) το ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί και τον κύριο παράγοντα για τις αποφάσεις μας, και (β) τα δεδομένα διδασκόντων και φοιτητών, αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε τμήματος, σκοπεύουμε να εκπονήσουμε μελέτες βιωσιμότητας για καθένα από αυτά και να καταστρώσουμε έναν οδικό χάρτη αντιμετώπισης του θέματος. Υπάρχουν τμήματα χωρίς μέλη ΔΕΠ, καθώς και τμήματα με αλληλεπικαλυπτόμενα αντικείμενα σε διαφορετικές πόλεις. Υπάρχουν μέλη ΔΕΠ των οποίων το γνωστικό αντικείμενο δεν σχετίζεται στενά με το τμήμα που ήδη υπηρετούν και των οποίων η μετακίνηση σε άλλο τμήμα θα απέφερε πολλαπλασιαστικά οφέλη για τα ίδια τα μέλη, τα τμήματα και κατά συνέπεια το Πανεπιστήμιο.
Το πλέγμα όλων αυτών των παραμέτρων, μετά από ουσιαστικό διάλογο και με βάση τις μελέτες, θα μας οδηγήσει στη λύση, η οποία σημειωτέον θα πρέπει να έχει μακροχρόνιο ορίζοντα. Η σπουδή στη διατύπωση οποιασδήποτε συγκεκριμένης λύσης τώρα, μόνον προχειρότητα παρά σοβαρότητα προσέγγισης θα επεδείκνυε.
·O Αθανάσιος Σκόδρας είναι υποψήφιος αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών με το σχήμα του Αναστάσιου Αθανασόπουλου, και διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας σημάτων και εικόνων, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 18:21]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Η...
[χθες 18:18]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Η...
[χθες 18:15]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Το...
[χθες 18:13]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Το...
[χθες 18:10]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας:...
[χθες 18:08]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Ενα...
[χθες 18:06]  Ο Πολιτισμός που πλήττεται και ο...
[χθες 18:04]  Πολιτισμός εν μέσω πανδημίας: Η...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:49:57]