ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Eχει ισχύ υπέρτερη του Συντάγματος

Eχει ισχύ υπέρτερη του ΣυντάγματοςΤου ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΗ *

Ισως δεν θα έπρεπε να καταφύγουμε στη νομική προσέγγιση της απαγόρευση των συγκεντρώσεων εν μέσω πανδημίας. Κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος νομικός για να καταλάβει την αναγκαιότητα του μέτρου. Αρκεί απλός νους. Πέραν αυτού: Η απαγόρευση είναι καταρχήν σύμφωνη με το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία έχει ισχύ υπέρτερη του Συντάγματος, και η οποία αναφέρει ρητά τη δυνατότητα απαγόρευσης των συναθροίσεων από την αστυνομία, για "την προστασίαν της υγείας". Πρόκειται για τη λεγόμενη Σύμβαση της Ρώμης που η Ελλάδα προσχώρησε με την ένταξή της στην τότε ΕΟΚ.
Είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Τόσο με το άρθρο 11 Σ που δίνει τη δυνατότητα απαγόρευσης των συγκεντρώσεων, διάταξη που έχει εφαρμοστεί χιλιάδες φορές από την ψήφιση του ισχύοντος Συντάγματος, ακόμα και από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ( επίσκεψη Ομπάμα, συγκέντρωση ΠΟΑΣΥ κλπ), όσο κυρίως με το άρθρο 44 Σ σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες υποβάλλονται προς κύρωση στη Βουλή.
Μια τέτοια πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση της πανδημίας εκδόθηκε από την ΠτΔ και κυρώθηκε από τη Βουλή, σύμφωνα με την οποία η απαγόρευση συναθροίσεων θα γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, θα επιβάλλεται, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, σε όλη την Επικράτεια ή σε ορισμένη μόνο περιοχή, στις οποίες συμμετέχει ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία. ( ΦΕΚ Α αριθμ. φύλου 68/ 20-3-2020) . Τηρήθηκαν λοιπόν οι όροι και οι επιταγές του Συντάγματος.
Για μια ακόμη φορά, όμως, δεν μπορώ να μην αναφέρω την άποψη του πανεπιστημιακού μου δασκάλου κ. Ανδρέα Δημητρόπουλου (με όποιον δάσκαλο καθίσεις, που λέει ο λαός).
Στην έκτακτη κατάσταση ανάγκης (άρθρ. 44παρ.1Σ), δηλαδή σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, επιβάλλεται η θεσμική προσαρμογή μόνον των Συνταγματικών δικαιωμάτων, που αιτιωδώς συνδέονται με τη συγκεκριμένη ανάγκη -όπως εν προκειμένω για την αντιμετώπιση της πανδημίας - και μόνο κατά το μέτρο που επιβάλλεται από την αιτιώδη συνάφεια. Οι συναθροίσεις εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο διεύρυνσης της πανδημίας λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού ατόμων, εφόσον βέβαια δεν λαμβάνονται και δεν τηρούνται τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Είναι επομένως δυνατή στο πλαίσιο της συνταγματικά προβλεπόμενης ειδικής κυριαρχικής σχέσεως δημόσιας υγείας, η κατά το άρθρο 11 Σ γενική ή τοπική απαγόρευση συναθροίσεων - κατά συστηματική ερμηνεία του άρθρου 11 και των άρθρ. 5 παρ. 4 ερμ. δηλ., 7 παρ. 2, 21 παρ. 3, 22 παρ. 4, 44 παρ 1 - μόνο όμως κατά το μέτρο, που πράγματι εμπεριέχουν κίνδυνο παραπέρα μετάδοσης του ιού. Αντίθετα δεν είναι σύμφωνες προς το Σύνταγμα απαγορεύσεις μορφών συνάθροισης που δεν εμπεριέχουν αυτόν τον κίνδυνο όπως πχ κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες περιορισμένου αριθμού ατόμων που τηρούν τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα.
* Ο Γιάννης Κούτσης είναι δικηγόρος.

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[17:21]  Δεοντολογία και δημόσιος λόγος
[χθες 12:53]  Υποτελείς που ψηφίζουν ανά 4ετία...
[χθες 11:56]  Σκηνοθέτες των δικών
[χθες 10:53]  Ζητούμενο η εξακτίνωση του...
[χθες 11:56]  Πολιτική και κοινωνική ευθύνη στη...
[χθες 11:15]  Τρεις μαρτυράνε, έναν κρεμάνε
[χθες 15:58]  Απ' το Καστέλλι του Μοριά στης...
[χθες 14:56]  Μετεξεταστέοι στον Μοντεσκιέ
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [20:33:32]