ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


πελοπ


Η Αλλαγή Φρουράς Να Γίνει Αλλαγή ΕποχήςΗ ΑΛΛΑΓΗ φρουράς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα σηματοδοτήσει αλλαγή εποχής, εφόσον ο νέος περιφερειάρχης καταφέρει να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις δεσμεύσεις του.
ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ δεν θέλει φιλοσοφία. Η Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση είναι αγωγός πολύτιμων προγραμμάτων για τη Δυτική Ελλάδα, είτε με αποδέκτη τον τομέα των υποδομών είτε των δραστηριοτήτων.
ΣΤΟΧΟΣ έπρεπε και πρέπει να είναι να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες αυτές κατά τρόπο που να αναβαθμίζει ουσιαστικά τους τρεις νομούς της Περιφέρειας, σε όλα τα επίπεδα. Δεν μηδενίζει ασφαλώς κανείς τη δουλειά που έγινε μέχρι σήμερα, αλλά και δεν μπορεί να μας αφήνει ικανοποιημένους το γεγονός ότι η περιοχή μας παραμένει σε πολύ χαμηλές θέσεις ως προς καθοριστικούς οικονομικούς δείκτες.
ΑΥΤΟ σημαίνει ότι η αξιοποίηση των εργαλείων είχε σημειακή, γενικά, στόχευση και δεν πέτυχε τη δομική ανασυγκρότηση του παραγωγικού μας μοντέλου, πιθανόν επειδή δεν υπήρχε ολοκληρωμένο, μελετημένο σχέδιο ή δεν κατευθύνθηκαν πόροι στα σημεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαλεία αναβάθμισης.
ΞΕΚΙΝΑΜΕ γνωρίζοντας τι δεν πήγε καλά και τι μπορεί να πάει καλύτερα. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι αναγκαίο η υπόθεση αυτή να ανοίξει στις ευρύτερες τοπικές δυνάμεις, να δοθεί επιτελικότερος και δημιουργικότερος ρόλος στο πιο ανήσυχο και πιο παραγωγικό δυναμικό, να δοθεί μάχη στο επίπεδο της αλλαγής νοοτροπιών. Νέες ιδέες, νέα πρόσωπα, νέες κατευθύνσεις, περισσότερο φως: Να γίνει ευρύτερα κατανοητό στις τοπικές δυνάμεις τι είναι, πώς λειτουργεί, τι προσφέρει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Ο ΝΕΟΣ περιφερειάρχης δείχνει ότι κατανοεί πολύ καλά το τοπίο και το δέον γενέσθαι, άλλωστε έχει την πείρα, όπως επίσης έχει και τη διάθεση. Θα πρέπει να έχει τη συνέργεια όλων μας στις προσπάθειές του.
ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ όλων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και οι προσευχές μαζί: Δεν έχουμε πολλές άλλες ευκαιρίες και προοπτικές...

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:37:09]