Παρασκευή24 Σεπτεμβρίου 2021

Πάτρα

Ερη Ιωαννίδου

Η Έρη Ιωαννίδου είδικαστική Ψυχολόγος (MSc) & Personal Coach, διδάσκουσα στο Hellenic American University, επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) και υπεύθυνη του Forensic Psychology Lab.