Δευτέρα27 Ιουνίου 2022

Πάτρα

Γιάννης Σπανός

Ο Γιάννης Σπανός είναι οικονομολόγος, φοροτεχνικός, λογιστής