Ολα πατρίδα μας

Αρέσουν στους πολίτες και στα ΜΜΕ οι τελετουργίες. Και αυτός ο θρησκευτικοκοσμικός συνδυασμός της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος με τους σχολιασμούς επί των ενδυματολογικών προτιμήσεων των θήλεων βουλευτών.

Όλα πατρίδα μας και όλα έγνοια μας, κι αυτά κι εκείνα. Όπως όταν φοράμε τα καλά μας στην ανάσταση.


ΑΛΛΑ PHOTO STORIES