Πάτρα: Ομιλία Τογιοπούλου για το αστικό περιβάλλον και τη βιώσιμη κινητικότητα – Έργα άνω των 33 εκατ. ευρώ από το Δήμο

Ομιλία της αντιδημάρχου Αναστασίας Τογιοπούλου για τα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας.

Αναστασία Τογιοπούλου

Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης, Δημοτικής Περιουσίας και Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας & Βραχνεϊκων, Αναστασία Τογιοπούλου, μίλησε με θέμα: «Πράσινο, Αστικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Κινητικότητα» στην ημερίδα που διοργάνωσε σήμερα (Πέμπτη 13 Οκτωβρίου) το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων κεντρικού ξενοδοχείου της Πάτρας, η εταιρεία p-consulting.gr.

Στην ομιλία της η κυρία Τογιοπούλου ανέφερε:

«Η εξασφάλιση πράσινου αστικού περιβάλλοντος αποτελεί, αναγκαιότητα για την ποιότητα ζωής κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα εκείνων που αποτελούν ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού όπως των άνεργων, ηλικιωμένων, ανάπηρων, παιδιών.

Η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος επηρεάζει άμεσα με την ποιότητα της καθημερινότητας όλων όσων είτε κατοικούν είτε εργάζονται σε αυτό.

Για να διαμορφώσεις πράσινο αστικό περιβάλλον αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχεις διασφαλισμένους κοινόχρηστους χώρους.

Η διασφάλιση κοινοχρήστων χώρων σε αστικές περιοχές γίνεται με την Πολεοδόμηση ή και Σχέδιο Πόλεως.

Η Πολεοδόμηση είναι ένα γενικά αποδεκτό «εργαλείο» που συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη μιας πόλης διότι:

• εκσυγχρονίζει την λειτουργία της,

• διαμορφώνει την εικόνα της,

• καθορίζει το ρόλο της (τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο),

• βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων,

• μοχλεύει την οικονομία κλπ.

Το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Πάτρας αποτελείται από πολεοδομικές ενότητες οι οποίες εντάχθηκαν διαδοχικά στο σχέδιο πόλεως από το 1830.

Μετά το Ν. 3852/2010, με τον οποίο συνενώθηκαν στο Δήμο Πατρέων οι έως τότε «Καποδιστριακοί» Δήμοι Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεΐκων και Ρίου, η Πάτρα απέκτησε και τα «περιφερειακά» σχέδια πόλεως των Βραχνεΐκων, της Καλλιθέας, του Μιντιλογλίου, της Παραλίας Πατρών, του Ρίου και της Ροδινής.

Έτσι έχουμε σήμερα συνολική έκταση 24.529 στρεμμάτων εντός σχεδίου πόλεως από τα οποία

Τα 6.555 στρέμματα είναι το προβλεπόμενο οδικό δίκτυο, δηλαδή το 27%,

Τα 949 στρέμματα είναι πεζόδρομοι, δηλαδή το 4%,

Τα 1.025 στρέμματα είναι οι λοιποί προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, κοινόχρηστες νησίδες και κοινόχρηστοι χώροι στάθμευσης), δηλαδή το 4%,

Τα 1.441 στρέμματα είναι προβλεπόμενοι κοινωφελείς χώροι, δηλαδή το 6%

και τα υπόλοιπα 14.559 στρέμματα είναι  οικοδομικά τετράγωνα, δηλαδή το 59%.

Για τις Πολεοδομικές Ενότητες των Σχεδίων Πόλεως Πατρών έχουν εφαρμογή όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα

Δηλαδή το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.5269/36, ο Νόμος 1337/83, η υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων του πρώην ΟΕΚ, η ένταξη περιοχών με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί αποκατάστασης αστών προσφύγων, η μεταφορά οικισμών που κρίθηκαν ακατάλληλοι προς ανοικοδόμηση λόγω κατολισθήσεων κλπ και έχουν εφαρμοστεί πλήρως με την απόδοση των ακινήτων στους δικαιούχους.

Με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης δεσμεύονται τμήματα ιδιοκτησιών για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, νησίδων, χώρων στάθμευσης) στα οποία αποκτά ο εκάστοτε Δήμος κυριότητα και δικαίωμα διαμόρφωσης τους μετά την αποζημίωση τους.

Και για την απόκτηση κυριότητας από το Δήμο στους κοινόχρηστους χώρους ανάλογα με το νόμο με τον οποίο έγινε η πολεοδόμηση,  προβλέπεται και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την οποία απαιτούνται κόπος, έξοδα και χρόνος.

Στο Δήμο Πατρέων επιλέγουμε την επίσπευση κηρυγμένης απαλλοτρίωσης με κριτήρια:

την Υλοποίηση προτεραιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Κρ.1). δηλαδή τη Διασφάλιση μεγάλων κοινοχρήστων χώρων μέσα στον αστικό ιστό καθώς και χώρων Αθλητισμού και Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων για όλες τις συνοικίες

την Κινητικότητα (Κρ.2). :

Δηλαδή εξασφάλιση χώρων στάθμευσης οχημάτων,

διάνοιξη τμημάτων του οδικού δικτύου με σκοπό την υλοποίηση των υφιστάμενων πεζοδρόμων και την υλοποίηση των κύριων αξόνων κυκλοφορίας πεζών,

διάνοιξη των βασικών οδικών αξόνων κατά ΓΠΣ -Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο -Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο – Συλλεκτήριοι οδοί –Κύριοι άξονες κυκλοφορίας πεζών,

την Ωριμότητα Απαλλοτρίωσης (Κρ.3)

Αιτήματα ιδιοκτητών για εξώδικη αποζημίωση.

Δικαστικές αποφάσεις άρσης απαλλοτρίωσης με δυνατότητα εξώδικης απαλλοτρίωσης με σκοπό την επανακήρυξη του σχεδίου πόλεως,

Επίσπευση πράξης αναλογισμού επείγουσας ανάγκης.

Πράξεις εφαρμογής (κατά χρονολογική σειρά υποβολής του αιτήματος) αποζημιώσεις επικειμένων, εδάφους και συμψηφισμοί.

Κυρωμένες πράξεις αναλογισμού εξασφάλιση πιστώσεων, προώθηση για καθορισμό τιμής μονάδος.

Κοινωνικά κριτήρια (Κρ.4).

Υποβαθμισμένες περιοχές.

Περιοχές χαμηλών εισοδημάτων.

Περιοχές με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού.

Περιοχές με έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, κλπ) .

Οικονομικά κριτήρια (Κρ.5).

Διαθέσιμες πιστώσεις. Δυνατότητα ένταξης σε χρηματοδότηση. Αξία γης. περιοχές με χαμηλότερες αντικειμενικές αξίες

Ήδη μετά τo Ν. 4759/2020  επήλθε μεταβολή στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες της αυτοδίκαιης άρσης των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 88 του ίδιου νόμου, η ρυμοτομική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν παρέλθουν: -*Δεκαπέντε έτη από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά ή –

*Πέντε έτη από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή αναλογισμού, ή

-Δεκαοκτώ μήνες από τον καθορισμό τιμής μονάδα, σύμφωνα με τα άρθ. 18-20 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων ακινήτων (ν.2882/2001).

-Στην παρ. 2 του άρθρου 88 του προαναφερόμενου νόμου αναφέρεται ότι «…Μετά την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ο ιδιοκτήτης, με αίτηση προς τον οικείο δήμο δύναται να ζητήσει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου προκειμένου η ιδιοκτησία του να καταστεί οικοδομήσιμη. Η αίτηση στην οποία γίνεται συνοπτική περιγραφή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κυριότητα επί του ακινήτου…». -Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν. 4759/9-12- 2020/ΦΕΚ 245Α /9-12-2020) το Δημοτικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την κατάθεση της αίτησης της παρ. 2, είτε αποδέχεται την αίτηση και εκκινεί την διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, είτε προτείνει στον οικείο Περιφερειάρχη την εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τον ίδιο σκοπό (διατήρηση κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων) ή την μερική επανεπιβολή της.

-Η ολική ή μερική επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης είναι δυνατή μόνο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά (αθροιστικά) οι ακόλουθες προϋποθέσεις: -Α) σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι, επιβάλλουν την διατήρηση του ακινήτου ή μέρους αυτού ως κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου, και -Β) πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του οικείου δήμου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, που αποδεικνύεται με την εγγραφή της προσήκουσας αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου ή του εκάστοτε αρμόδιου φορέα.

-Συνεπώς, ο Δήμος οφείλει να προβεί στην τροποποίηση του σχεδίου πόλεως έχοντας τη δυνατότητα: είτε να επανεπιβάλει το αρθέν Σχέδιο Πόλεως (εφόσον τούτο κριθεί πολεοδομικά αναγκαίο), διατηρώντας την προβλεπόμενη ρυμοτομία (εν όλω ή εν μέρει) και καταβάλλοντας την αναλογούσα αποζημίωση στους ιδιοκτήτες, είτε ν’ αποδώσει οικοδομήσιμα (εν όλω ή εν μέρει) τα ρυμοτομούμενα εδαφικά τμήματα ως τμήματα οικοδομικών τετραγώνων, προσδιορίζοντας και την αναλογούσα εισφορά γης επί κοινοχρήστου(-ων) χώρου(-ων).  Η γενικότερη οικονομική δυσπραγία του Δήμου μας είναι δεδομένη. Ειδικότερα δε, η εξ αυτής αδυναμία διασφάλισης των κοινοχρήστων χώρων του Σχεδίου Πόλεως έχει κατ’ επανάληψη δημοσιοποιηθεί αρμοδίως, με υπομνήματα της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να υπάρξει έκτακτη (εκ μέρους της Πολιτείας) επιχορήγηση, επισημαίνοντας το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην πόλη που απειλείται από μια μη βιώσιμη οικιστική «ανάπτυξη» και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Για τους λόγους αυτούς, και πάντα στα πλαίσια του οικονομικώς εφικτού, στις περιπτώσεις άρσης απαλλοτρίωσης που αφορούν προβλεπόμενους δρόμους, ο Δήμος –παγίως– επανεπιβάλει τη ρυμοτομία ενώ, στις περιπτώσεις πλατειών κρίνει κατά περίπτωση (για την εν όλω ή εν μέρει επανεπιβολή τους ή για την αποδέσμευσή τους), με γνώμονα τις ανάγκες της γειτονιάς/συνοικίας σε κοινόχρηστους χώρους, την κεντροβαρικότητα της θέσης τους, τη χωροταξική τους κατανομή και την ιεράρχηση του ρόλου τους στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των κατοίκων κάθε περιοχής

Kορυφαία προτεραιότητα μας είναι η υλοποίηση των κοινοχρήστων χώρων του εν ισχύ πολεοδομικού σχεδιασμού και έτσι κυριολεκτικά παλεύουμε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινόχρηστους χώρους σώζοντας τους από το κύμα των αιτημάτων άρσεων που μετά τον παρακάτω Νόμο υποβάλλονται στο Δήμο μας.

Παρά την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση μας στόχος μας είναι να αναχαιτιστεί η υποβάθμιση, να ανακτήσει τη βιωσιμότητά της η πόλη και να αρχίσουν άμεσα δραστικές παρεμβάσεις-τομές, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μέσα από μικρές και μεγάλες αστικές αναπλάσεις.

Επιδιώκουμε να ανακτήσει το δημόσιο χαρακτήρα το αστικό περιβάλλον και θέτουμε ως προτεραιότητα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών για ελεύθερους χώρους πρασίνου, περιπάτου και αθλοπαιδιών.

Αναστασία Τογιοπούλου

Έτσι έως σήμερα έχουμε με τους εργαζόμενους του Δήμου μας διαμορφώσει:

Το Νότιο Πάρκο διαμορφώνοντας ενιαίο χώρο περιπάτου, αθλοπαιδιών, γυμναστικής και αναψυχής  και ελεύθερης στάθμευσης από κατά μήκος της ακτής στη νότια έξοδο της πόλης μας,

το Πλατανόδασος στην περιοχή του Καστελλοκάμπου

το Πάρκο του Κόκκινου Μύλου κατά μήκος της ακτής στην κοινότητα Παραλίας

δενδροφυτεύσεις και μεταφυτεύσεις δένδρων που αποζημιώνονται ως επικείμενα σε ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες.

Στην ίδια κατεύθυνση, συνεχίζουμε και διαμορφώνουμε το νέο μεγάλο πάρκο, στην βόρεια πλευρά της πόλης μας, από την Τερψιθέα, μέχρι την Πλαζ της Αγυιάς

και
Διεκδικούμε με λαϊκές κινητοποιήσεις μαζί με Συλλόγους και κατοίκους, των ανατολικών συνοικιών της Πάτρας, την παραχώρηση από την κυβέρνηση, της έκτασης του πρώην σκουπιδότοπου στον Ριγανόκαμπο, που με κυβερνητική επιλογή αντί ν’ αποδώσει στον Πατραϊκό λαό, καταχωρήθηκε στο Υπερταμείο «προίκα» για τους δανειστές.

Για τη δημοτική Αρχή αυτός ο χώρος των 140 στρεμμάτων, προορίζεται για τον λαό και τις ανάγκες του και όχι για την κερδοσκοπία των «επενδυτών».
Για όλα τα παραπάνω στις αρχές του έτους η πόλη της Πάτρας κατατάχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στις τρεις πιο πράσινες πόλεις (άνω των 50.000 κατοίκων) της χώρας μας, με ποσοστό 36% (20,8 από τα 57,7 τ. χλμ.).

Στην έκταση του Δήμου μας ο αριθμός των δένδρων ξεπερνούν τις 200.000, χωρίς να υπολογίζονται θάμνοι και άλλα φυτά.

Για την περιποίηση των δένδρων, το κλάδεμα και την κοπή των ξερών και επικίνδυνων, τη φροντίδα των φυτών και την περιποίηση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων πρασίνου, εργάζονται σήμερα στο Δήμο μας 6 μόνιμοι εργαζόμενοι και 10 βοηθητικό προσωπικό, όταν μέχρι το 2010, στον τότε Καποδιστριακό Δήμο Πατρέων, με τη μισή σχεδόν έκταση από ότι σήμερα,  το σύνολο των εργαζομένων στο πράσινο ξεπερνούσε τους 90.

Αυτά και μόνο τα στοιχεία είναι ενδεικτικά της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος μας και κάθε πρόταση ή μελέτη για το πράσινο αστικό περιβάλλον πρέπει να λαμβάνει υπόψη της αυτή τη νέα πραγματικότητα, γιατί αλλιώς θα έχουμε μια απλή έκθεση ιδεών, καλών προθέσεων και προτάσεων που δεν θα μπορούν όμως να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Το αίτημα για την άμεση απόδοση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, των 91 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όπως έχει θεσμοθετηθεί με το νόμο του «Καλλικράτη», αντί των 24 εκατομμυρίων ευρώ που δίνονται, από τα χρόνια των μνημονίων και μετά, στο Δήμο μας και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες μας δεν είναι μαξιμαλιστικό αλλά δίκαιο αίτημα.

Εμείς σχεδιάζουμε και υλοποιούμε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Έτσι δημιουργούμε και βελτιώνουμε παιδικές χαρές, πραγματοποιούμε πεζοδρομήσεις οδών, αναπλάσεις πλατειών και ολόκληρων περιοχών, δημιουργούμε ή βελτιώνουμε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Συντάσσουμε σχέδια παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας στην πόλη. Έτσι είναι σε εξέλιξη μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, πεζοδρομήσεις για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης, η δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε κεντρικές οδούς ή για τη σύνδεση κοινόχρηστων χώρων αναψυχής, η βελτίωση των οδικών υποδομών για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσια κτήρια και κοινόχρηστους χώρους.

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
(ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ, ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

– Ανάπλαση – Αξιοποίηση Περιοχής Camping – Έλους Αγυιάς
3.145.000,00 €
ΕΣΠΑ 2014-2020

– Κατασκευή Παραλιακής Διαδρομής Ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου – Παπαφλέσσα)
551.248,45 €
ΕΣΠΑ 2014-2020

– Διαμόρφωση πλατείας στην συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων & Αγ. Σοφίας
770.000,00 €
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

– Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από την οδό Αγίας Σοφίας έως την Καρόλου
709.780,00 €
ΕΤΠΑ «ΑΝΟΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

– Συμπληρωματικά Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου Ανοικτού Θεάτρου στη θέση ΄΄Ζωιτάδα΄΄ τ.κ. Κρήνης Δ.Ε. Μεσσάτιδας του Δήμου Πατρέων
417.884,53 €
LEADER

– Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Διαδρομή 1 (Άνω Πόλη)
8.740.000,00 €
ΕΣΠΑ 2014-2020

– Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Ανακατασκευή Κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας
265.000,00 €
ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΓΑ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

– Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) & Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)
11.824.000,00 €
ΕΣΠΑ 2014-2020

– Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας
1.108.867,00 €
ΕΣΠΑ 2014-2020

– Έργα συντήρησης Πλατείας Βασίλεως Γεωργίου Α΄
511.860,00 €
Πράσινο Ταμείο Τ.Π.

– Ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου στην περιοχή Βλατερό του Δήμου Πατρέων
515.000,00 €
Πράσινο Ταμείο Τ.Π.

– Συντήρηση πλατειών- κοινοχρήστων χώρων
990.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2022

– «Αναβάθμιση πλατείας Ελευθερίας (Μικράς Ασίας) στα Προσφυγικά Πατρών»
935.000,00 €
Πράσινο Ταμείο Τ.Π.

– Κατασκευή – διαμόρφωση πλατείας Ωκεανίδων στην περιοχή Παραλία Προαστίου
538.000,00 €
Πράσινο Ταμείο Τ.Π.

– ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ-ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ-ΚΟΛΧΙΔΟΣ ΣΤΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ (Κ.Χ. 1104)
626.200,00 €
ΕΣΠΑ 2014-2020

– Κατασκευή χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Έλους Αγυιάς & κατασκευή ανοικτού θεάτρου εντός της περιοχής του πρώην camping Δήμου Πατρέων
2.110.000,00 €
ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Ακόμη, έχουμε εκπονήσει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Πατρέων με το οποίο χωροθετήσαμε υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ετοιμάζεται η διακήρυξη του έργου ενίσχυσης της μικροκινητικότητας μέσω του οποίου προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία πλήρους κοινοχρήστου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Υλοποιούμε το ευρωπαϊκό έργο Tribute με κύριο στόχο τη βελτίωση των αστικών μεταφορών αναπτύσσοντας πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες και λύσεις βιώσιμης κινητικότητα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ανθρώπων.

Είναι σε εξέλιξη το έργο έξυπνων εφαρμογών μέσω του οποίου ακόμη και με εφαρμογή στο κινητό μας αλλά και με πινακίδες ενημέρωσης στις εισόδους της πόλης θα μπορούμε να πληροφορούμεθα για τον αριθμό και τα σημεία ελεύθερων χώρων στάθμευσης το χρόνο που θα χρειαστούμε για να φτάσουμε σε συγκεκριμένους προορισμούς στην πόλη, θα επισημαίνεται στον οδηγό η ύπαρξη πεζών στις διαβάσεις.

Επίσης συντάσσεται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  Το ζήτημα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας δηλαδή το ζήτημα της συνδυασμένης ανάπτυξης των λειτουργιών της πόλης, των τρόπων μετακίνησης  η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής είναι θέμα που ακουμπάει όλες τις πτυχές της ζωής της πόλης και είναι ουσιαστικά πολιτικό και όχι απλώς τεχνοκρατικό.

Καμία από αυτές τις πτυχές τις τόσο σοβαρές για την Πάτρα και για όλους του Δήμους δεν μπορεί να μελετηθεί αποσπασματικά χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψη το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που θέτουν το πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε να υλοποιήσουμε τα σχέδια μας.

Στην όλη μας πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε και αναπτύχθηκε η πόλη. Όπως και οι περισσότερες πόλεις πανελλαδικά οι βασικές της υποδομές φτιάχτηκαν άναρχα χωρίς σχέδια και προοπτική ενώ κομβικές αποφάσεις που έχουν στιγματίσει για δεκαετίες τη ζωή της πόλης πάρθηκαν λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά ή άλλα συμφέροντα της εκάστοτε περιόδου.

Ακόμη και σήμερα όμως που μπορεί να πει κανείς να πει ότι φαινομενικά τα πράγματα γίνονται πιο συγκροτημένα ότι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα λάβει υπόψη του όλους τους παράγοντες και θα επιδιώξει να θέσει γερά θεμέλια για το μέλλον πάλι βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται απρόσκοπτα. Συνεχώς βρίσκουμε μπροστά μας εμπόδια λόγω των αντιτιθέμενων συμφερόντων των διαφόρων μερίδων του κεφαλαίου που καθένα θέλει να επιτύχει τις επιδιώξεις του. Αυτά τα συμφέροντα εκφράζονται ακόμη και στις οδηγίες που δίνονται για την κατάρτιση των ΣΒΑΚ.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ 

Για παράδειγμα το συγκοινωνιακό – κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή του πατραϊκού λαού, πράγμα φυσικά που δεν αποτελεί ένα τοπικό φαινόμενο. Η γενικότερη ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων σταθερά ενίσχυε τα Ι.Χ. σε βάρος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στα οποία βέβαια επίσης αναπτύχθηκε επιχειρηματική δράση. Ταυτόχρονα ενισχυόταν η άναρχη περιαστική δόμηση και επέκταση των σχεδίων πόλης, ο περιορισμός του δημόσιου χώρου, μέσω της μη υλοποίησης του σχεδίου πόλης πράγμα που οδηγούσε στην ακύρωση ουσιαστικά κάθε συνολικότερου σχεδιασμού. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα στη μελέτη της λειτουργίας του αστικού κέντρου τη Πάτρας όπως αποτυπώνεται στο Γ.Π.Σ. και τη χρηματοδότηση του (κυρίως τη μη χρηματοδότηση) για την υλοποίηση των ρυθμίσεων του. Η ίδια πολιτική ακολουθείται και στα Δημόσια Έργα στη χάραξη των αυτοκινητοδρόμων, των εθνικών και επαρχιακών οδών , των σιδηροδρομικών γραμμών και στο τι μπαίνει ως προτεραιότητα για το σχεδιασμό τους.

Ο τρόπος διέλευσης του τρένου από την Πάτρα, που τόσο μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να μας απασχολεί, είναι αντιπροσωπευτική περίπτωση για να κατανοήσουμε τον  αντιφατικό τρόπο με τον οποίο το σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Κυβερνήσεις προσπαθούν να λύσουν το θέμα των μεταφορών ανθρώπων και αγαθών.  Προσπαθούν να λύσουν δήθεν ένα  πρόβλημα δημιουργώντας δεκάδες άλλα, προτάσσοντας το κριτήριο του κέρδους  έναντι των λαϊκών αναγκών. Ταυτόχρονα ουσιαστικά πετάνε το ΣΒΑΚ που ζητείται να καταρτίσουμε στον «κάλαθο των αχρήστων». Για ποιο δίκτυο ποδηλατοδρόμων για ποιους πεζοδρόμους για ποια βιώσιμη κινητικότητα μιλάμε εάν υψωθούν τείχη στο κέντρο της πόλης εάν τη διασχίζουν τρένα με ιλιγγιώδη ταχύτητα;

Εμείς διεκδικούμε την πλήρη υπογειοποίηση της γραμμής του τραίνου από το Ρίο έως το κέντρο της πόλης και επ΄ αυτής τη δημιουργία γραμμικού πάρκου με χώρους πρασίνου, γραμμή ποδηλατόδρομου, πεζόδρομου και χώρων άθλησης.

Κύρια στόχευση μας είναι επίσης να δοθεί βάρος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στη συνδυασμένη ισόρροπη ανάπτυξη τους έχοντας στο νου μας ότι η μετακίνηση είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να βρίσκεται στα χέρια επιχειρηματιών που τη σχεδιάζουν με μόνο σκοπό το κέρδος. Για να αναπτυχθούν άλλωστε όλα τα μέσα ισόρροπα προϋπόθεση είναι να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους πράγμα αδύνατο στην υπάρχουσα κατάσταση που για παράδειγμα το αστικό ΚΤΕΛ λειτουργεί εις βάρος και όχι συμπληρωματικά στον προαστιακό σιδηρόδρομο και τούμπαλιν.

Οι νόμοι της αγοράς είναι αυτοί που βάζουν εμπόδια ακόμα και στα πιο απλά έργα υλοποίησης του Γ.Π.Σ. αντίστοιχα θα γίνει και με το ΣΒΑΚ κ.ο.κ. Για μια απλή διάνοιξη δρόμου πρέπει να ξεπεράσεις τόσο το σκόπελο των αναγκαίων αποζημιώσεων χωρίς χρηματοδότηση συν τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές ακόμη και ένδικες διαδικασίες που είναι πιθανόν να προκύψουν.

Είναι σαφές από όλα τα παραπάνω ότι αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που μας δίνονται και από τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινή λειτουργία της πόλη μας, τη ζωή των κατοίκων μας. Δεν ξεχνούμε ότι διοικούμε σε εχθρικό για τις λαϊκές ανάγκες περιβάλλον,  όμως θα παλέψουμε για να υλοποιηθούν τόσο το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης όσο και όσο και το ΣΒΑΚ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να εντάξουμε σ΄ αυτό τη λύση όσο το δυνατόν περισσότερων λαϊκών προβλημάτων.

Ακολουθείστε τις ειδήσεις του pelop.gr στο

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΤΡΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΤΡΑ
ΠΑΤΡΑ