Πάτρα: Παρέμβαση για μαθητές Ρομά από το Κέντρο Κοινότητας του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου

Με σκοπό την ενίσχυση της σχολικής φοίτησης των μαθητών Ρομά και την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής, η δράση υλοποιήθηκε παράλληλα σε δυο επίπεδα, με την υποστήριξη του προσωπικού της Δομής, εμπλέκοντας τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς.

Πάτρα

Μια σημαντική παρέμβαση για μαθητές Ρομά που φοιτούν στο 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών έγινε από το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά του Δήμου Πατρέων την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Με σκοπό την ενίσχυση της σχολικής φοίτησης των μαθητών Ρομά και την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής, η δράση υλοποιήθηκε παράλληλα σε δυο επίπεδα, με την υποστήριξη του προσωπικού της Δομής, εμπλέκοντας τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς.

Με την παρέμβαση για τους μαθητές έγινε ανοικτός διάλογος όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις και προτάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος μάθησης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν. Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αίτια που οδηγούν στη σχολική διαρροή, την πιθανή εμπλοκή τους αλλά και τις δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την πρόληψή της. Μαθητές και γονείς κλήθηκαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να συζητήσουν για τους προσωπικούς τους στόχους και τις ανάγκες τους στο σχολικό περιβάλλον αλλά και γενικότερα στην κοινωνική τους ζωή.

Η δράση αποτελεί μέρος μιας σειράς σημαντικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας και την προαγωγή της επιτυχούς σχολικής πορείας των μαθητών, προλαμβάνοντας έτσι την σχολική διαρροή μαθητών.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πατρέων συνεχίζει τη στήριξη και τη συνεργασία με τα σχολεία για την επίτευξη αυτών των στόχων και ευχαριστεί θερμά το 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο για την κινητοποίησή του, για τη διεξαγωγή της παρούσας παρέμβασης.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πατρέων λειτουργεί από τον Κοινωνικό Οργανισμό στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 – 27» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.