Τρίτη26 Σεπτεμβρίου 2023

Δήμος Αιγιαλείας

Με την ονομασία Αιγιάλεια ή Αιγιαλεία είναι σήμερα γνωστή η περιοχή του Νομού Αχαΐας που άλλοτε αποτελούσε την Επαρχία Αιγιαλείας και σήμερα τον Δήμο Αιγιαλείας.

Ο Δήμος Αιγιαλείας είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αιγείρας, Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού και Συμπολιτείας. Ο δήμος καταλαμβάνει το βορειοανατολικό και μέρος του ανατολικού τμήματος της Αχαΐας.