ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του ΔήμουΣτην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 23η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή - κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Ρωμανού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
2) Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Σταυρακίου στη θέση Πεζούλα της Τ.Κ. Θεριανού-Καμινίων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντης)
3) Εξέταση του από 15/07/2019 πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χρωμάτων-μονωτικών υλικών- υλικών χρωματισμού και συναφών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2018», προϋπολογισμού δαπάνης 62.924,42 €, συμ/νου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15/2018 Μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου -Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντές)
4) Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν.4611/2019 (Αντύπας-Χαϊκάλης Γεώργιος) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντης)
5) Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Διανοίξεις οδών 2018» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
6) Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών της πόλης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)


Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής ΕπιτροπήςΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:50:04]