ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Οι Δήμοι πριν και μετά τον κορονοϊό

Πάτρα: Οι Δήμοι πριν και μετά τον κορονοϊόΗ κατανόηση των προκλήσεων ανταπόκρισης των δομών Πολιτικής Προστασίας των Δήμων στη διαχείριση της πανδημίας του νέου κορονοϊού αποτελεί το αντικείμενο της έρευνας που διεξάγει η περιφερειακή ένωση Δήμων της Δυτικής Ελλάδας. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των νέων αναγκών ανταπόκρισης των Δήμων σε σχέση με τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού.
Από την έρευνα επιδιώκεται να εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα ως προς τις προκλήσεις διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης του νέου κορονοϊού, με εντοπισμό στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση α' βαθμού. Επίσης, να γίνει επεξεργασία τεκμηριωμένων προτάσεων ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων δημόσιας υγείας, όπου είναι εφικτό, από το προσωπικό και τις δομές πολιτικής προστασίας των Δήμων και να διατυπωθούν προτάσεις ενίσχυσης της υπάρχουσας πλατφόρμας επιτελικής υποστήριξης της διαχείρισης κρίσεων Πολιτικής Προστασίας (έργο CIPRO-EFFECT) η οποία λειτουργεί στην ΠΕΔ, αλλά και γενικότερες προτάσεις βελτίωσης.
Στους Δήμους έχει διανεμηθεί ένα ερωτηματολόγιο διάρκειας περίπου 20 λεπτών, το οποίοι καλούνται να απαντήσουν και τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα οργανώσει ο φορέας.

Μ. Βασιλάκης
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:06:45]