Δευτέρα23 Μαΐου 2022

Πάτρα

Ανδρέας Λάζαρης

Ο Ανδρέας Αθ. Λάζαρης είναι διδάκτωρ Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Ερμηνείας των Κειμένων –ποιητής.