Σκάλκος: Ισχυρή ώθηση στην εθνική οικονομία – Οσα είπε στη συνέντευξή του στην «Π»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος μιλάει στην «Π» για τη νέα προγραμματική περίοδο και τον μετασχηματισμό της οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πορεία σύγκλισης

Σκάλκος: Ισχυρή ώθηση στην εθνική οικονομία - Οσα είπε στη συνέντευξή του στην «Π»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, μιλάει σήμερα στην «Π» για τον μετασχηματισμό της Ελληνικής οικονομία που αναμένεται να φέρει το νέο πρόγραμμα, ενισχύοντας κατά 100 δις ευρώ το ΑΕΠ  και με 125.000 νέες θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρή είναι και η θέση της Δυτικής Ελλάδας η οποία στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα έχει στη διάθεσή της συνολικούς πόρους 628 εκατ. ευρώ, αυξημένους κατά 23,6% συγκριτικά με την τρέχουσα.

 ΕΡ: Ποιο είναι το νέο πλαίσιο στο οποίο κινείται το ΕΣΠΑ 2021- 27; Που βρισκόμαστε σήμερα ως χώρα και που στοχεύουμε;

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ξεκινά με ευνοϊκές προϋποθέσεις. Αναφέρω τις πρωτιές της Ελλάδας στην έγκριση του νέου ΕΣΠΑ και των νέων τομεακών και περιφερειακών Προγραμμάτων του, τις υψηλές επιδόσεις στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, την κατάλληλη προετοιμασία σε θεσμικό/οργανωτικό/διαχειριστικό επίπεδο, την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και διαχειριστικών εργαλείων. Ως προς τις μακρο-οικονομικές επιδράσεις, το νέο ΕΣΠΑ αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ την περίοδο 2021-2030 επιπλέον κατά 31 δις ευρώ ενώ, την περίοδο 2021-2035 κατά 62,9 δις ευρώ δημιουργώντας παράλληλα περίπου 125.000 νέες σταθερές θέσεις εργασίας. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι ότι θα συμβάλουμε αποτελεσματικά στην καταγραφόμενη δυναμική ανάταξη της ελληνικής οικονομίας καθώς και στη σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μας στην κατεύθυνση μίας ανταγωνιστικής, περιβαλλοντικά βιώσιμης, ανθεκτικής και συμπεριληπτικής οικονομίας.

 

ΕΡ: Ποιος θα είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών στην υλοποίηση; Ποια είναι η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-27;

Η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου ενώ συνεχίζει να διαθέτει σημαντικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα προς αξιοποίηση. Στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 το Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΠεΠ) Δυτικής Ελλάδας έχει στη διάθεσή του συνολικούς πόρους 628 εκατ. ευρώ, αυξημένους κατά 23,6% συγκριτικά με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η αξιοποίηση των πόρων αυτών σε δράσεις προώθησης της περιφερειακής επιχειρηματικότητας, την ορθολογική διαχείριση υδάτων και λυμάτων, την πολιτική προστασία (αντιπλημμυρικά έργα, κ.ά.), την κοινωνική ένταξη και ανάπτυξη και τις χωρικές επενδύσεις, θα ενισχύσουν τις προοπτικές της Δυτικής Ελλάδας.

Ο ρόλος των τοπικών αρχών είναι απόλυτα κρίσιμος τόσο στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων δράσεων που απαντούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών όσο και την υλοποίησή τους. Είναι λοιπόν αναγκαίο να ενισχύσουμε τη θεσμική, διοικητική και διαχειριστική ικανότητά τους μέσω στοχευμένης τεχνικής βοήθειας προς τους αδύναμους δικαιούχους, όπου αυτό απαιτηθεί.

 

ΕΡ: Τι να περιμένει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από το πρόγραμμα; Έχουν θέση οι μικρές επιχειρήσεις;

Το ΕΣΠΑ ήταν και παραμένει το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρω ενδεικτικά ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 μέχρι σήμερα ενισχύθηκαν 264.812 επιχειρήσεις, από τις οποίες το 87,5% αφορά πολύ μικρές, το 10,3% μικρές και μόλις το 2,23% μεσαίες επιχειρήσεις. Το ΕΣΠΑ είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το σπίτι των ΜμΕ.

Θεωρώ ακόμη σημαντικό να σημειώσω ότι στην περίοδο της πανδημίας μέσω του ΕΣΠΑ κινητοποιήθηκαν πόροι που, μαζί με την μόχλευση ιδιωτικών πόρων, ξεπέρασαν τα 14 δις ευρώ, πόροι που συνέβαλαν αποφασιστικά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη στήριξη της απασχόλησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων.

 

Στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 στοχεύουμε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της υιοθέτησης καινοτομίας, της προώθησης των συνεργειών ανάμεσά τους. Διαθέτουμε πλέον μία νέα εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και αυξημένους πόρους προκειμένου να αξιοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Ήδη έχουν προκηρυχθεί οι πρώτες δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού ενός δις ευρώ.

 

ΕΡ: Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις, ποια είναι τα βασικά προβλήματα, οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις για την νέα προγραμματική περίοδο; 

Είναι γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες πορεύονται σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. «Κλειδί» για την αντιμετώπιση των παρατηρούμενων μεγα-τάσεων (κλιματική κρίση, τεχνολογικές αλλαγές, δημογραφική επιβράδυνση, κ.ά.) είναι η προσαρμογή στη διπλή πρόκληση της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Πολιτική Συνοχής δεν θα μπορούσε να απέχει και αναμενόμενα θέτει τις πολιτικές της στην ενίσχυση αυτής της συλλογικής προσπάθειας, δεσμεύοντας την πλειονότητα των διαθέσιμων πόρων της στη χρηματοδότηση επενδύσεων και υποδομών που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών καθώς και την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις.

Η πολυετής κρίση και το αποτύπωμά της

ΕΡ: Η συζήτηση για την Πολιτική Συνοχής είναι διαρκής. Πόσο απέχουμε από την σύγκλιση; Ο στόχος είναι εφικτός;  

Η συζήτηση για την Πολιτική Συνοχής είναι δικαιολογημένα διαρκής καθώς αποτελεί την κύρια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική περιορισμού των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων ανάμεσα στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Τα οικονομικά οφέλη της διαχρονικά είναι απτά και μετρήσιμα. Ενδεικτικά σημειώνω ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ορίζοντα δεκαπενταετίας, κάθε 1 ευρώ της Πολιτικής Συνοχής που επενδύεται δημιουργεί πρόσθετη αξία 2,7 ευρώ.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική απόκλιση καθώς η πολυετής οικονομική κρίση άφησε βαρύ αποτύπωμα στις ελληνικές περιφέρειες πλέον αναδεικνύονται και νέα ζητήματα όπως η όξυνση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και ο εγκλωβισμός περιφερειών (ανάμεσα τους και ελληνικές) στη λεγόμενη «αναπτυξιακή παγίδα» των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης. Ετσι, το 2014 ήμασταν στο 72% του κοινοτικού μέσου όρου  (με όρους αγοραστικής δύναμης), το 2019 υποχωρήσαμε στο 66% και η πανδημία μας έριξε χαμηλότερα στο 64%. Σήμερα φαίνεται να επιστρέφουμε στο 69% βοηθούμενοι από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο στόχος δεν χάθηκε. Διατηρήσιμοι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων μπορούν να μας οδηγήσουν στη ζητούμενη σύγκλιση. Και βέβαια, υπό την αναγκαία προϋπόθεση βέβαια ότι τα ζητήματα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που καλούνται να σχεδιάσουν βασιζόμενες στις αρχές της ισόρροπης ανάπτυξης και της αλληλεγγύης, όπως άλλωστε συνέβη επανειλημμένα στο παρελθόν.  Οι συζητήσεις που ξεκινούν αυτή την περίοδο τόσο για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027 όσο και στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) θα προδιαγράψουν σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης.

Ακολουθείστε τις ειδήσεις του pelop.gr στο

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments