Τρίτη26 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΦΚΑ

Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ο κύριος φορέας κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Αποτελεί τη συνένωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπήρχαν στη χώρα πριν την 1 Ιανουαρίου 2017, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου φορέα.