Τρίτη27 Ιουλίου 2021

Πάτρα

Αλέξης Καρβουντζής

O Αλέξης Α. Καρβουντζής είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ Πάτρας.